Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Dokumenty transportowe

Cosmologic przygotuje oraz dostarczy wszelkie dokumenty niezb?dne do wysy??ki ??adunku. Wyspecjalizowany i kompetentny zespó?? pracowników przygotuje dokumenty transportowe (List przewozowy CMR, Specyfikacja wysy??ki tzw. packing list, Potwierdzenie dostawy tzw. Delivery note i inne) oraz zorganizuje wszelkie formalno??ci zwi?zane z obs??ug? celn? towaru (TIR, dokumenty przekazowe, odprawa exportowa, odprawa importowa itp).

Mail: biuro@cosmologic.com.pl

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102414
Projekt i wykonanie Orange Computers