Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Logistyka magazynowa

Cosmologic oferuje po??rednictwo przy organizacji us??ug magazynowych dopasowany do potrzeb klienta. Na Pa??stwa zlecenie wyszukamy najlepsze rozwi?zanie celem zapewnienia optymalnych korzy??ci zwi?zanych z magazynowaniem ??adunku i jego dalszym przeznaczeniem w ??a??cuchu dostaw.

Firma Cosmologic zorganizuje za??adunek towaru, opakowanie, wy??adowanie, sprawdzanie ilo??ci, wa??enie towaru, jego prze??adunek lub dostosuje korzystne rozwi?zanie transportowe danego ??adunku celem zapewnienia optymalizacji Pa??stwa zadowolenia.

Mail: logistyka@cosmologic.com.pl

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102416
Projekt i wykonanie Orange Computers