Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Sta??a wsp????praca dla przewo??nik??w

W chwili obecnej proponujemy naszym przewo??nikom wspó??prace na kierunkach Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Skandynawii. Zapewniamy kompleksow? obs??ug? pojazdów naszych podwykonawców, dotyczy to eksportu, importu, obs??ugi dokumentowej, transportu l?dowego i morskiego. Oferujemy solidn? i partnersk? obs??ug? Pa??stwa pojazdów. Wybierzemy najdogodniejszy ??adunek, za??adujemy, zorganizujemy odpraw? i przepraw? promow? oraz wszelkie formalno??ci zwi?zane ze sprawnym dowiezieniem ??adunku do odbiorcy.

Mail: spedycja@cosmologic.com.pl

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers