Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska

Oferta

Us??ugi transportowe Cosmologic opieraj? si? na wyselekcjonowanych podwykonawcach spe??niaj?cych wysokie kryteria kwalifikacji przewo??nika przyj?te i egzekwowane w firmie.
W chwili obecnej proponujemy naszym przewo??nikom wsp????prace na kierunkach Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Skandynawii. ...
Cosmologic oferuje po??rednictwo przy organizacji us??ug magazynowych dopasowany do potrzeb klienta. Na Pa??stwa zlecenie wyszukamy najlepsze ...
Celem zapewnienia naszym klientom kompletno??ci us??ugi zapewniamy r??wnie?? wszelk? pomoc przy organizacji transportu drog? morsk?. ...
Cosmologic przygotuje oraz dostarczy wszelkie dokumenty niezb?dne do wysy??ki ??adunku. Wyspecjalizowany i kompetentny zesp???? pracownik??w przygotuje dokumenty transportowe ...
Kompetentni pracownicy Cosmologic, kieruj?c si? do??wiadczeniem w bran??y, odbytymi szkoleniami oraz praktyk? pomog? znale??? optymalne rozwi?zanie logistyczne dostosowane do Pa??stwa potrzeb ...
Cosmologic planuje wiedz? i do??wiadczenie zdobyte podczas lat pracy w bran??y przekazywa? m??odym pokoleniom. ...

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers